Werken

Een fijne omgeving om te werken komt zowel de arbeidsvreugde als de productiviteit ten goede! 

Efficientie, inzet en concentratievermogen zijn voor een groot deel afhankelijk van de fysieke werkomgeving. Uit onderzoek is gebleken dat een goede werkomgeving het aantal klachten en het ziekteverzuim doet afnemen waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

Geluidshinder op de werkplek is een veelgenoemde klacht. Het is derhalve belangrijk om in ruimtes waar mensen werken voor een goede akoestiek en geluidisolatie te zorgen. Eveneens verdient de inrichting van uw kantoor voldoende aandacht. Uiteraard voor het welbevinden van uw werknemers, maar ook voor de gewenste uitstraling van uw bedrijf. 

De interieurarchitect van Gepla BV adviseert en ontwerpt graag de binnenafwerking en inrichting van uw kantoor cq bedrijfspand. Uiteraard worden uw wensen vertaald in dit ontwerp en wordt rekening gehouden met een optimaal werkklimaat.

Contact

Bezoekadres
Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 437 0340


Postadres
Postbus 507
6180 AA Elsloo