Mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral een kwestie van doen! Bij Gepla B.V. vinden we het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en medewerkers kansen, perspectief, opleiding en zekerheid biedt. 

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door ons bedrijf op diverse fronten gezocht naar haalbare stappen om hier invulling aan te geven. Een aantal voorbeelden op een rij:

  1. Gepla is gecertificeerd leverancier (licentie FSC-C141808)  van duurzaam geproduceerde houtproducten met FSC® keurmerk. Met deze producten willen we een inspanning leveren voor een gezonde, duurzame toekomst. FSC is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd een duurzaam beheer van bossen als doel heeft. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, ecologische als sociale functies die het bos vervult.
  2. Gepla draagt zorg voor gescheiden afval zodat maximale recycling mogelijk is.
  3. De medewerker staat centraal bij Gepla. Uitgangspunt hierbij is onze overtuiging dat “happy” medewerkers beter presteren. Een goed voorbeeld van een win-win situatie! Gepla hecht derhalve waarde aan een goede werksfeer en open communicatie. 
  4. Gepla wil mensen met talent en met een afstand tot de arbeidsmarkt graag helpen om hun talent verder te ontwikkelen.
  5. Gepla is sinds jaar en dag een erkend leerbedrijf dat jongeren graag de kans geeft om het vak te leren met een vaste baan in het vooruitzicht.
  6. Sinds 2015 steunt Gepla het lokale initiatief Volontario; een organisatie die verenigingen en stichtingen helpt met het waarderen van haar vrijwilligers.
  7. Gepla is betrokken bij diverse lokale verenigingen en steunt hen waar mogelijk.
  8. Gepla heeft onlangs de innovatieprijs in ontvangst mogen nemen door de ontwikkeling van het active wamth concept. Gepla BV speelt hiermee in op het regeerakkoord om nul op de meter-woningen te realiseren om op die manier alle woningen per 2050 van het gasnet te krijgen.

Contact

Bezoekadres
Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 - 437 03 40


Postadres
Postbus 507
6180 AA Elsloo