gelissen_groep.png

 www.gelissengroup.nl

 

130208_Toverland_Logo_NL_Paars_met_skyline.png

www.toverland.nl

 

gepla-logo.png

www.gepla.nl

 
 

addventures.png

www.ad-d-ventures.nl/

Contact Gepla BV


Bezoekadres

Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 437 0340


Postadres

Postbus 507
6180 AA Elsloo

MVO

 

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is vooral een kwestie van doen! MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

Momenteel zijn de navolgende doelen actueel binnen Gepla:

 

 1. Om bij te dragen aan een goed en verantwoord bosbeheer heeft Gepla er voor gekozen gebruik te maken van PEFC-gecertificeerde houtsoorten en / of houtvezelproducten als grondstof. 
  Duurzaamheid is de toekomst  
  Gepla is leverancier van duurzaam geproduceerde houtproducten met PEFC keurmerk. Met PEFC keurmerk producten willen we een inspanning leveren en onze verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde, duurzame toekomst voor houtproducten.

  PEFC 
  PEFC is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, ecologische als sociale functies die het bos vervult.

  PEFC keurmerk  
  PEFC heeft niet één algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen zijn ook de standaarden voor duurzaam bosbeheer verschillen. De PEFC Council stelt wel criteria waaraan de standaard minimaal dient te voldoen. Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout daarna doorloopt (Chain of Custody), kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

  Meer informatie over PEFC? Kijk op http://www.pefcnederland.nl

             PEFC            

 2. Gepla draagt zorg voor gescheiden afval zodat maximale recycling mogelijk is. Momenteel zijn we in gesprek met onze gipsleverancier om containers restafval gips te retourneren. Hiernaast lopen acties inzake recycling restproducten van systeemplafonds.
 3. In samenwerking met Zuyd Health is een diepgaande ergonomische RIE van de werkplekken bij Gepla opgesteld. Uiteraard met doelstelling om ongevallen en ziekteverzuim te voorkomen.
 4. De medewerker staat centraal bij Gepla. Uitgangspunt hierbij is onze overtuiging dat “happy” medewerkers beter presteren. Een goed voorbeeld van een win-win situatie! Gepla hecht derhalve waarde aan een goede werksfeer en open communicatie. 
 5. Medewerkers zijn goed op de hoogte van het wel en wee van het bedrijf hetgeen de betrokkenheid vergroot.KOMMIT_PMS.jpg
 6. Gepla is partner van Kommit en wil mensen met talent en met een afstand tot de arbeidsmarkt graag helpen om hun talent verder te ontwikkelen.
 7. Gepla is sinds jaar en dag een erkend leerbedrijf dat jongeren graag de kans geeft om het vak te leren, soms met een vaste baan in het vooruitzicht. 
 8. Sinds 2015 steunt Gepla het lokale initiatief Volontario; een logo_Volontario_2.JPGorganisatie die verenigingen en stichtingen helpt met het waarderen van haar vrijwilligers.

 

Bezoekadres

Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 437 0340

Gyproc professional

Afbouw bedrijf Brabant

Afbouw bedrijf Limburg

Gepla 2018 | Alle rechten voorbehouden